+36 30 289-8787 / orto2020kft@gmail.com

Általános szerződési feltételek (vásárlási feltételek)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) / www.orto2020.shopstart.hu

Kérjük, hogy a Honlap használata és különösen a Honlapon keresztül leadott megrendelés véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen általános szerződési feltételeinket – a továbbiakban mint „ÁSZF" szerepel -, mert a Honlap használata és/vagy megrendelés véglegesítése a jelen dokumentum tartalmának elfogadását is jelenti automatikusan abban az esetben is, ha a Ön, mint a Honlap Felhasználója a Honlapon nem regisztrált felhasználói fiókot. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket nem fogadja el, akkor nem jogosult a Honlap használatára.

Jelen ÁSZF a www.orto2020.shopstart.hu URL címen elérhető Honlapra (Webáruházra) és annak minden aldomainjére vonatkozik. Jelen ÁSZF mindenkor érvényes teljes szövege lementhető és nyomtatható formában a www.orto2020.shopstart.hu/vasarlasifeltetelek URL címen érhető el.

A szolgáltató adatai

Név: ORTO 2020 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6726 Szeged, Derkovits fasor 91/A
Levelezési cím: 6900 Makó, Szép u. 32. 
Üzlet, átvételi pont címe: 6900 Makó, Szép u. 32. 
                                                6722 Szeged, Bartók tér I. sz. pavilon 
Nyilvántartásba vevő hatóság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzékszám: 06-09-009543 
Adószám: 13375690-2-06
Képviselő neve: Szabó Tamás Zsolt ügyvezető 
A szolgáltató telefonszáma: + 36 30 289-8787
A szolgáltató e-mail címe: orto2020kft@gmail.com
Bankszámlaszám: OTP Bank 11735005-20518073
Tárhelyszolgáltató neve: Shopmasters-Informatika Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 2200 Monor, Ady Endre u. 24.
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: tarhely (kukac) shopstart.hu , +36 30 414-7763

Fogalmak

Honlap/Webáruház: a fent megnevezett URL címen elérhető weboldal, mely a mely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül, ezáltal alkalmas a felek távollétében szerződés megkötése érdekében szerződési nyilatkozat megtételére.
Termék: a Honlap termékkatalógusában, illetve aloldalain feltüntetett, a Honlapon és/vagy a Szolgáltató által forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely az ÁSZF tárgyát képezi.
Szolgáltató/Eladó: a vállalkozás, eladó, akivel a Vevő Termékek adásvételére vonatkozó szerződést köt.
Felhasználó/Vevő/Vásárló/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Távollévők között kötött szerződés: olyan vállalkozás és fogyasztó között létrejövő szerződés, azaz „fogyasztói szerződés", amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Felek: Szolgáltató és Felhasználó együttesen.

A Honlapon kínált termékek és szolgáltatások

A Szolgáltató a Honlapon feltünteti a Honlapon keresztül webshopon online, telefonon, szaküzletben személyesen megrendelhető termékek lényeges adatait: a termék nevét, gyártójának megnevezését, a termék leírását, a termék fotóját és árát. A termékekhez megadott adatok tájékoztató jellegűek. A termékfotók a valóságtól eltérhetnek – például, de nem kizárólagosan színekben, méretben, felszereltségben, stb., ilyen esetekben a képek illusztrációként szolgálnak. Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékhez tartozó kép és a valós termék kinézetének esetleges eltérései miatt.

A Honlapon feltüntetett árak magyar forintban értendők, az adott termékekre törvényileg előírt ÁFÁ-t tartalmazzák. A Honlapon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, akciós árak vagy egyéb kedvezmények esetén külön feltüntetésre kerül az akciós és/vagy a kedvezményes ár. Az árváltozás jogát Szolgáltató fenntartja. A termékek feltüntetett ára nem tartalmaz szállítási vagy csomagolási költségeket. Csomagolási költség csak azon termékek esetében kerül felszámításra, amely termék esetében ezt a Honlapon külön jelezzük.

Szolgáltató minden igyekezete ellenére valamilyen hiba, például technikai hiba következtében feltüntetett hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltatónak jogában áll a szerződéstől elállni. Hibásnak tekinthetünk egy árat, amikor egy termékkel kapcsolatban feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges; ilyen például a 0 Ft-os ár, az 1 Ft-os ár, vagy az olyan ár, mely a termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő. Mivel ilyen esetben a Ptk. 2013. évi V. törvénye értelmében a felek kölcsönös és egybehangzó kifejezésével a Felek között az adásvételre vonatkozóan megállapodás nem jön létre, a szerződés semmis abban az esetben is, ha a Felhasználó a megrendelés leadását követően visszaigazolást kap a Szolgáltatótól a megrendelés tartalmára vonatkozóan, mely visszaigazolás a hibás árat is tartalmazza. Szolgáltató hibás árat tartalmazó megrendelés teljesítésére ennek értelmében nem köteles, de Szolgáltató ilyen esetben a Felhasználót tájékoztatja és amennyiben a megrendelést valós áron teljesíteni tudja, akkor felkínálja az adott termék(ek) valós áron való megvásárlásának lehetőségét a Felhasználónak, de a Felhasználó nem köteles a Szolgáltató által felkínált áron megvásárolni a termék(ek)et.

Amennyiben olyan termék került megrendelésre, melyhez hibás termékadat került feltüntetésre, akkor a hibás adat felfedezését követően erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatjuk, a Felhasználónak pedig lehetősége van ismételten megerősítenie a vásárlási szándékát, vagy elállni a vásárlástól.

A Honlapon feltüntetett adatok és információk nem minősülnek ajánlattételnek, vagy a szerződés létrejöttére vonatkozó ajánlatnak.

Regisztráció és vásárlás, a megrendelés menete

Regisztráció
A regisztráció a  weboldal felső főmenüjéből, vagy lábléc menüjéből elérhető, vagy a weboldal oldalsó részén, található Bejelentkezés kezelőpanelen keresztül érhető el. Nyissa meg a regisztrációs  oldalt és töltse ki az ott található űrlapot értelemszerűen, majd kattintson az űrlap alján lévő "Regisztráció" gombra. A regisztrációs adatok megadásakor kötelező valós adatok megadása. Sikeres regisztráció esetén regisztrációjának sikerességét jelzi a weboldal, vagy adathiányosság esetén az űrlap marad a képernyőn, és figyelmezteti Önt, hogy mely rubrikák nem kerültek kitöltésre, vagy lettek helytelenül kitöltve. Sikeres regisztráció esetén a rendszer azonnal be is lépteti Önt a weboldalon, ekkor a "Bejelentkezés" panelen kiírásra kerül, hogy milyen néven jelentkezett be. 

Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval kijelenti, hogy elfogadja a jelen ÁSZF-ben és a Honlap adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat és hozzájárul az adatkezeléshez. Felhasználó a regisztráció és a vásárlás során köteles valós adatokat megadni, vagy a felek között szerződés nem jön létre. Szolgáltató kizár minden felelősséget abban az esetben, ha Felhasználó más nevében, más adataival használja a Honlapot. A Felhasználó által megadott téves, valótlan vagy pontatlan adatokra visszavezethető problémákért, például szállítási késedelemért, vagy a megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármilyen egyéb problémáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltatót az abból adódó károkért nem terheli felelősség, mely során a Felhasználó jelszavához nem a Szolgáltató hibájából hozzáférnek, vagy a Felhasználó gyenge jelszót használ, vagy a jelszót nem tartja olyan szinten titokban, hogy ahhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

Belépés
A Bejelentkezés panel mezőibe értelemszerűen írja be az e-mail címét, amellyel regisztrált és a hozzá tartozó jelszót, majd kattintson a mezők mellett található "Belépés" gombra. Bejelentkezés után a panel tartalma automatikusan megváltozik, kiírásra kerül, hogy milyen néven van bejelentkezve és a kilépési, valamint a jelszó változtatási lehetőség is megjelenik. 

Kijelentkezés
A webáruházból való kijelentkezéshez kattintson a "Bejelentkezés" panelen található Kilépés gombra! A kilépés (vagy kijelentkezés) a gomb csak akkor látható a panelen, ha Ön bejelentkezett előzőleg. 

Elfelejtett jelszó
Ha elfelejtette jelszavát, akkor a Bejelentkezés panelen található "elfelejtett jelszó" feliratra kattintva megjelenik egy új oldal, mely bekéri azt az e-mail címet, amellyel Ön előzőleg webáruházunkba beregisztrált. Az e-mail cím megadását követően kattintson a Küldés feliratú gombra, melyet követően, ha Ön valóban regisztrált felhasználója a honlapunknak, akkor kapni fog egy e-mailt, mely tartalmazza az új jelszó generálásához szükséges további lépéseket. Az új jelszót pontosan jegyezze fel (kis és nagy betűk számítanak), majd lépjen be honlapunkra az új jelszó használatával! Igény szerint megváltoztathatja az új jelszót (lásd jelszóváltoztatás)! Saját adatainak biztonsága érdekében minden esetben használjon nehzen kitalálható, biztonságos jelszavakat! 

Jelszóváltoztatás
Amennyiben szeretné jelszavát megváltoztatni, lépjen be a webáruházba a Bejelentkezés panel segítségével. Bejelentkezést követően megjelenik az Ön számára a "jelszóváltoztatás" link vagy gomb, melyre kattintva egy új oldal töltődik be. Az oldal bekéri az Ön jelenleg használatban lévő jelszavát, majd kétszer az új jelszót az esetleges elgépelések elkerülése végett. A mezők kitöltését követően kattintson a Megváltoztat gombra! Ha megfelelően töltötte ki az űrlapot, akkor a Megváltoztat gomb megnyomását követően Ön az újonnan megadott jelszóval tud belépni webáruházunkba. 

Saját adatainak biztonsága érdekében Önnek minden esetben nehzen kitalálható, biztonságos jelszavakat kell használnia Honlapunkon, a jelszavak megőrzéséért és megfelelően biztonságos körülmények között való tárolásáért Ön felelős, a jelszavak illetéktelen kezekbe való kerüléséből kifolyólag keletkezett károkért a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség. 

A vásárlás folyamata
Honlapunk termékkatalógusában böngészve Ön összeállíthatja kosarának tartalmát. A kiválasztott termék részletes adatlapján megtalálja minden megvásárolható terméknél a kosárba tétel gombot, mely előtt egy kis rubrikában a megvásárolni kívánt mennyiséget, darabszámot adhatja meg. A kosárba tétel gomb megnyomása után a kiválasztott termék a kosárba kerül, melyről a honlap visszajelzést ad vagy egy felugró üzenet formájában, vagy a kosár részletes tartalmának megjelenítésével. A virtuális kosarához további termékeket adhat, a kosarának a tartalmát tetszőlegesen módosíthatja például a kosárban lévő termékek darabszámának megváltoztatásával, vagy termékek kosárból való eltávolításával. Amennyiben a kosárban szereplő termékek mennyiségét megváltoztatja, a változtatásokat követően kattintson a termékek felsorolása alatt található "Frissítés" gombra, ekkor a kosár automatikusan újraszámolja az árakat, és rögzíti a változtatott mennyiségeket. 

Amennyiben összeállította kosarának tartalmát a vásárlási folyamat megkezdéséhez kattintson a kosár oldalon a "Megrendelem" gombra! 

Ha még nincsen bejelentkezve a honlapunkra, akkor a megjelenő oldalon lehetősége van bejelentkezni vagy regisztrálni, illetve beállítástól függően lehetőség van a regisztráció nélküli vásárlásra is. Jelentkezzen be honlapunkra, vagy válassza a regisztrációt, vagy a regisztráció nélküli vásárlást! 

A vásárlási folyamat következő lépésében válassza ki a termékek átvételének módját, azaz a szállítási módot, illetve válassza ki a fizetési módot is! A szállítási- és fizetési oldalon a különböző termék átvételi és házhozszállítási lehetőségek díját is feltüntettük. A szállítási és fizetési mód kiválasztását követően kattintson a Tovább gombra! 

A következő képernyőn látható a kosár összesített értéke, a kiválasztott szállítási mód díja és ezek összege, tehát a fizetendő végösszeg is, ahol lehetősége nyílik a fizetendő végösszeg ellenőrzésére. 

A megjelenő űrlapon töltse ki a számlázási adatokat, kiszállítás esetén a szállítási adatokat és a kapcsolattartási adatokat is! Kérjük, hogy pontosan és figyelmesen töltse ki az adatokat, mert a megrendelést csak pontos adatok esetén tudjuk teljesíteni! 

A megrendeléshez tartozóan munkatársainknak szóló üzenetet is megadhat a Megjegyzés rovatban! 

Amennyiben kitöltötte az adatokat, kattintson a "Tovább" gombra! 

A következő képernyőn lehetősége van még a megrendelés véglegesítése előtt a megrendelt termékek, a szállítási és fizetés mód, illetve a megadott adatok ellenőrzésére! Amennyiben az adatokban hibát talál, lépjen vissza és korrigálja a hibás, például elgépelt adatokat! 

Ha minden adatot rendben talál, akkor jelölje be az ÁSZF és egyéb feltételek elfogadásának igazolását, illetve a fizetési kötelezettség keletkezésének elfogadását jelző mezőt/mezőket és kattintson a "Megrendelem" gombra!

Ha online bankkártyás fizetést választott, akkor a rendszer megjeleníti a biztonságos online fizetési felületet, ahol lehetősége van az online fizetés lebonyolítására! Az online fizetés minden esetben a szerződött Banki vagy online fizetéssel foglalkozó szerződött partnerünk biztonságos weboldalán történik, a megadott bankkártya adatok webáruházunkhoz nem jutnak el, így természetesen nem ismerjük meg és nem tároljuk azokat. 

Sikeres megrendelés esetén honlapunkon megjelenik a sikeres vásárlást megköszönő oldal, illetve e-mailben is visszaigazoljuk automatikusan a vásárlást. Sikeres megrendelés leadása a Felhasználó részéről ajánlattételnek minősül. Ha a vásárlást visszaigazoló e-mail nem érkezne meg a vásárlás véglegesítését követően a vásárlás során megadott e-mail címre 60 percen belül, akkor kérjük, ellenőrizze, hogy e-mail címét helyesen adta-e meg honlapunkon, e-mail fiókja alkalmas-e e-mailek fogadására – például nincs-e betelve a fiók, vagy nem áll-e fenn más technikai probléma - és hogy az e-mailünk nem került-e kukába, spam mappába vagy a promóciók mappájába! Amennyiben a megrendelés véglegesítésének időpontjától számított 48 órán belül a Szolgáltató nem igazolja vissza a megrendelést, akkor Felhasználó az ajánlattételi vagy szerződéskötési kötelezettsége alól mentesül. A megrendelés azon időponttól kezdődően minősül visszaigazoltnak, amikor a visszaigazolás a Vásárló számára elérhetővé válik. Szolgáltatót nem terheli a visszaigazolásra vonatkozó felelősség olyan esetekben, melyek során a megrendelést visszaigazoló e-mail a Vásárló által használt e-mail rendszer konfigurációjából, e-mail fiókjának telítettségéből, vagy szűrő, illetve spam szűrő beállításaiból kifolyólag nem érkezik meg. A honlap által küldött e-mailes automatikus visszaigazolás csak egy értesítés arról, hogy a megrendelést a Szolgáltató fogadta, de ez a visszaigazolás nem minősül az ajánlattétel elfogadásának, nem keletkeztet szerződést a felek között.

Sikeres megrendelést követően a kosár tartalma üres állapotba kerül. Amennyiben befejezte a vásárlást és be van jelentkezve a honlapra, az oldal tetején található "Bejelentkezés" panelen van lehetősége a honlap bezárása előtt kijelentkezni a rendszerből.

A felek közötti a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az automatikus visszaigazoló e-mailen kívül e-mailben vagy telefonon visszaigazolja a megrendelést megadva a megrendelés részleteit és a teljesítés várható időpontját és ezzel elfogadja a Felhasználónak a megrendelés leadásával létrejött ajánlattételét.

Adatbeviteli hibák javítása

A Felhasználó a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja, az esetleges hibákat javíthatja a felhasználói fiókjába történő bejelentkezést követően a profil lapján. Ez alól egyetlen kivétel az felhasználói fiók azonosítására szolgáló e-mail cím, mert ennek módosítására nincs lehetőség, de felhasználó kérdheti a Szolgáltatótól felhasználói fiókjának törlését és Felhasználónak lehetőség van újból beregisztrálnia a Honlapra a javított e-mail címének használatával.

A vásárlási folyamatban a Felhasználónak a megrendelés leadásáig a vásárlás minden lépésében lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására beleértve a kosarába helyezett termékek darabszámát, a megadott számlázási és szállítási adatokat, kapcsolatfelvételi adatokat, szállítási- és fizetési adatokat is.

Amennyiben a Felhasználó a megrendelés véglegesítését követően veszi észre, hogy a megrendelés leadása során hibás adatokat adott meg, akkor a hibáról a Szolgáltatót a Szolgáltató elérhetőségein keresztül van lehetősége értesíteni.

A hibátlan adatok megadása a Felhasználó felelőssége, a hibásan megadott adatokra visszavezethetően a Szolgáltatót ért károkat, beleértve az anyagi károkat is a Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználóra hárítani.

A megrendelések teljesítése

A megrendelések feldolgozása és a Szolgáltató által elfogadott megrendelések teljesítése munkanapokon nyitvatartási időben történik. A nyitvatartási időn kívüli időpontokban beérkező megrendelések feldolgozása a következő munkanapon beérkezési sorrendben történik.

Szolgáltató a megrendelt termékek teljesítését tőle telhető legrövidebb határidőn belül teljesíti. Az általános teljesítési határidő 5 (öt) munkanap de maximum 30 (harminc) munkanap. A Szolgáltató e-mailben, vagy telefonon visszaigazolja, hogy mikor várható a megrendelés teljesítése. A felek között létrejövő adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a megrendelt termékek tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó pedig a számára visszaigazolt megrendelésben feltüntetett vételár megfizetésére és a megrendelt termékek átvételére köteles. Amennyiben a Szolgáltató a teljesítéssel kapcsolatosan késedelembe esik, akkor a Felhasználó póthatáridőt jelölhet meg, ha a Szolgáltató a póthatáridőig sem teljesíti a szerződésben foglaltakat, akkor a Felhasználónak jogában áll a szerződéstől elállni. Ha a Szolgáltató a megrendelésben szereplő termékeket nem tudja teljesíteni, mert a termék nem áll rendelkezésre, nem beszerezhető, a termék gyártása megszűnt, akkor erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatja és a megrendeléssel kapcsolatban a Felhasználó által a Szolgáltatónak kifizetett összeget legkésőbb nyolc munkanapon belül visszafizeti.

Szállítási módok és szállítási feltételek

 • Nincs minimum összeg, tehát minden termékünket külön-külön is megrendelheti.
 • Több darabos termékeinket csak csomagban szállítjuk (pl.: betegalátét, pelenkák, cipővédő, szájmaszk stb.)
 • Kiszállítási idő készleten lévő termékeinknél 5-10 munkanap.
 • Csongrád-Csanád vármegyében ingyenesen,  szállítjuk ki termékeinket! 
 • 5 000 Ft értékű rendelés esetén országos ingyenes kiszállítást biztosítunk. ( ez alól kivételt képeznek azon termékek amelyek nagyméretűek)
 • Minden egyéb esetben a szállítási költség az alábbiak szerint alakul:
 • DPD 5000 Ft alatti rendelés 1016 Ft, MPL házhozszállítás 2990 Ft ( Utánvét további 1000 Ft ) , MPL Posta Pont 1990 Ft ( áraink az áfát tartalmazzák, MPL szolgáltatásai esetén többletdíjat tartalmaznak amelyet a rendelésnél megtekinthetnek) 


Futárral történő kiszállítás: Futárral történő kiszállítás esetén a Felhasználó köteles a csomag állagát átvizsgálni csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén a Felhasználó köteles jegyzőkönyv felvételét kérni a futártól és sérülés esetén a csomagot a Felhasználó nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Az áfás számlát és ha a megrendelt termékekhez jótállási jegy tartozik, akkor a jótállási jegyet is a csomag tartalmazza.

Fizetési módok

Személyes átvétel esetén készpénzes és bankkártyás fizetésre egyaránt van lehetőség.

Utánvét esetén a megrendelés végösszege a termékek átvételekor a kiszállítást végző futárnak történik, mely lehet készpénzes fizetés, vagy bankkártyás fizetés. Utánvétes kiszállítás esetén a termékeket a megrendelés teljes végösszegének a futárnak való kifizetését követően adja át a Felhasználónak a futár.

Banki átutalás esetén a Felhasználó a megrendelés teljes összegét előre utalással ( ha egyéb szerződés/ megállapodás nincs) köteles az alábbi bankszámlaszámra történő átutalással kiegyenlíteni:
Bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank
Kedvezményezett neve: Orto 2020 Kft.
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 11735005-20518073
Az átutalás megjegyzés rovatában kérjük feltüntetni a megrendelés/díjbekérő/számla sorszám
át, ami az átutalás és a megrendelés egymáshoz rendelése miatt szükséges!

A megrendelés teljesítése a megrendelés teljes végösszegének a fenti bankszámlára történő megérkezését követően kezdhető meg.

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint:
 1.  termék adásvételére irányuló szerződés esetén
  1.  a terméknek,
  2.  több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
  3.  több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
  4.  ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
  5. a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
 2.  szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Az e bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg, ennek értelmében. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó a vásárlástól való elállási jogát írásban az erre létrehozott, alább megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja írásban, telefonon vagy szóban személyesen is. Postai úton történő elállási joggyakorlás esetén a postai küldemény feladásának a napját kell figyelembe venni, Szolgáltató az ajánlott postai küldeményt fogadja el.

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát 14 napon belül elküldi. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Ha a Fogyasztó a fentieknek (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően) eláll a szerződéstől, akkor:
 • A Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is, de ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 • A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell visszaküldeni, vagy személyesen visszajuttatni.
 • A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
 • A Szolgáltató a Fogyasztónak visszefizetendő összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más visszafizetési módhoz kifejezett hozzájárulását adja, ez esetben a visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót többletköltség nem terheli.
 • Fogyasztó köteles a terméket/termékeket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltatónak által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket/termékeket az elállási határidő lejárta előtt elküldi Szolgáltató részére.
 • Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte a Szolgáltató részére; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket Szolgáltató nem fogad el.

Fogyasztó az elállási jogot az alábbi esetekben nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletnek megfelelően:
 1.  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2.  olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3.  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4.  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5.  olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6.  olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7.  olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8.  *  - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9.  lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10.  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11.  nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12.  lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13.  a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.
A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet teljes szövege a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR URL címen érhető el.

Termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra (köznyevli használat szerint garancia biztosítására) köteles.

Tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében a jótállás abban az esetben kötelező, haz adott cikk vásárlási értéke a meghaladja a 10000 Ft-ot.

Szerződéses alapú a jótállás akkor jön létre, ha a cikkek gyártója, vagy a Szolgáltató saját maga, az általa meghatározott feltételek szerint és időtartamra vonatkozóan jótállást. Ilyen esetben az adott cikkre vonatkozó jótállási (garanciális) feltételek az irányadóak, a jótálláshoz Szolgáltató jótállási jegyet is kiállít.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete meghatározza a kötelező jótállás eseteit (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300151.KOR). A Szolgáltató az a rendelet által meghatározott termékkörökön kívül eső termékekre jótállást nem vállal. A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja. A jótállási idő ennek megfelelően nem feltétlenül a vásárlás napján kezdődik.

Mindezek alapján a jótállás időtartama független a szavatossági jogok érvényesíthetőségére irányadó határidőktől, és azokhoz képest akár rövidebb, de hosszabb is lehet.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az fenti Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Három munkanapon belül történő cseregarancia

A Szolgáltató a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben meghatározott termékkörökre vonatkozóan 3 (három) munkanapos cseregaranciát köteles biztosítani, ha és amennyiben a termék hibás. Amennyiben a Fogyasztó él a cseregarancia jogának érvényesítésével, akkor a Szolgáltató köteles a szóban forgó termék cseréjére.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a rendeletben előírt egy éves időtartamon belül a rendeletben megfogalmazott feltételektől a fogyasztó kárára nem térhet el.

A szerződés létrejöttének bizonyítása a Felhasználót terheli, a jótállási és/vagy szavatossági igény benyújtásához a Szolgáltató által a szóban forgó termék(ek) Szolgáltatótól történő megvásárlását igazoló számla vagy nyugta Szolgáltatónak történő bemutatása szükséges.

Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a termék(ek) javítását, vagy kicserélését a legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.


Panaszok kezelése

Szolgáltató célja a Honlapon keresztül fogadott megrendelések pontos, megfelelő minőségű és vállalt határidőn belül történő teljesítése és a Felhasználók magas szintű kiszolgálása. Ha a Felhasználónak ennek ellenére a megrendelések teljesítésével, vagy az átvett termékekkel kapcsolatosan panasza van, úgy panaszát a Szolgáltató elérhetőségein postai úton írásban, e-mailben, telefonon vagy személyesen is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszokat amennyiben azzal egyetért, akkor azonnal kezeli, más esetben, vagy ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról jegyzőkönyvet készít a panasz mielőbbi megvizsgálása és kezelése céljából; az elkészült jegyzőkönyvről, annak tartalmáról a Szolgáltató haladéktalanul másolatot küld vagy ad át a Felhasználó részére. Felhasználónak a szolgáltató székhelyén/telephelyén lehetősége van panaszát a vásárlók könyvébe beírnia, melyre Szolgáltató harminc napon belül válaszol.

Az írásbeli panaszokat a Szolgáltató harminc napon belül köteles megválaszolni, a panasz elutasítása esetén az elutasítás okát megindokolja. A panaszokról készült jegyzőkönyveket és az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig megőrzi és hatósági ellenőrzés során a hatóságnak kérésre bemutatja.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább a következőket: a fogyasztó neve, lakcíme, a panasz előterjesztésének és a jegyzőkönyv elkészítésének ideje, helye, módja, a panasz részletes leírása és a panasz előterjesztése során a Szolgáltató részére benyújtott/bemutatott kapcsolódó dokumentumok, iratok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása, személyes szóbeli panasztétel esetén a panasztevő aláírása.

Felek a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Ha a Felhasználó a panasz elutasítását nem fogadja el, akkor panaszával békéltető testületi eljárást kezdeményezhet. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése; feladata továbbá, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén ezt a feladatot hazánkban a Budapesti Békéltető Testület látja el. Az Európai Bizottság létrehozta a  http://ec.europa.eu/odr URL címen elérhető honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

A Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli a békéltető testületi eljárásban, mely kiterjed a válaszirat megküldési és a megjelenési kötelezettségre is. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Ha a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy a békéltető testületi eljárás nem vezetett eredményre, akkor a Felhasználónak lehetősége van a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnál a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy bírósághoz fordulni az panaszának rendezése érdekében.

A járási hivatalok elérhetőségei a következő URL címen érhetők el: http://jarasinfo.gov.hu/
A területileg illetékes békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu  

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu  

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu  

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu  

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu  

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu  

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu  

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu  

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu  

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu  

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu  

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu  

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu  

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető eljárásról további tájékoztató információk elérhetők a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/11069 weboldalon.

Szerzői jogok

A Honlap szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató Honlap teljes tartalmával kapcsolatos minden jogot fenntart magának, a Honlap, vagy annak bármely része, működése és tartalma tekintetében. A Honlapon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének lementése, tárolása, feldolgozása, értékesítése vagy felhasználása a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos.

Vonatkozó jogszabályok

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
A jelen ÁSZF és a jelen ÁSZF hatálya alá eső szerződések nyelve a magyar nyelv, a szerződéseket a Szolgáltató nem iktatja, azok nem minősülnek írásbeli szerződésnek.
A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. Ha jelen ÁSZF valamely pontja hiányos, vagy a hatályos jogi szabályozások alapján érvénytelen, akkor az ÁSZF a szóban forgó ponton kívül részei hatályban maradnak, a szóban forgó pontok esetében pedig a mindenkor hatályos jogszabályok alkalmazandók.
A Szolgáltató nem rendelkezik magatartási kódexszel.

Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF 2023. június 1. napjától visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Szolgáltató a módosításokat legkésőbb a módosítások hatályba lépése előtt 15 nappal a Honlapon közzé teszi.

A Honlap adatkezelési tájékoztatója a www.orto2020.shopstart.hu/adatvedelemURL címen érhető el.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett:
Név: ORTO 2020 Kft. 
Cím: 6900 Makó, Szép u. 32. 
Tel.: + 36 30 289-8787
E-mail: orto2020kft@gmail.com 


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi dolog/dolgok adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:

Kelt:

Jogi nyilatkozat

Szerzői jogok

Webáruház Tulajdonos oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Webáruház Tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Shopmasters-Informatika Kft.

Altalános felelősség korlátozás

Webáruház Tulajdonos oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja. Webáruház Tulajdonos oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a weboldalai és szolgáltatásai használatából-, azok használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért felelősséget nem vállal. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra - melyekkel kapcsolatban Webáruház Tulajdonos a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Webáruház Tulajdonos szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Webáruház Tulajdonost semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.
Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

Tájékoztatjuk, hogy Webáruház Tulajdonos jelen weboldalát csak a fentiek elfogadása esetén használhatja!